Wij kunnen je totaal ontzorgen door een verlichtingsproject te begeleiden voor een productiehal, bedrijf, kantoor, winkel, scheepswerf, drukkerij, sportvereniging, ziekenhuis, school of kerk.


Hoe wij dat doen?

Een project kent diverse fases. Na elke fase wordt gecommuniceerd over de afronding daarvan en eventuele bijsturing. Da’s eigenlijk meer dan logisch.
Onderstaande fasen zullen we met een heel korte toelichting voor bijvoorbeeld scholen weergeven.

Deze fases zijn:

Initialisatiefase
Een brief van het ministerie van februari 2018 waarin een verplichting tot energiebesparing is opgenomen.

Mocht zo’n brief er niet zijn, dan kan er een initiatief komen vanuit de leiding, de board, of het bestuur van een bedrijf, stichting of vereniging. Of spontaan van een teamlid. Waarom niet.

Het belangrijkste bij elk initiatief is wel dat je je een aantal dingen goed afvraagt, zoals:

 • Hoe is het idee voor dit project ontstaan
  Zie hiervoor.
 • Waarom is het belangrijk voor de organisatie
  Bijvoorbeeld: Verbetering van de financiële positie
 • Voor wie is het belangrijk
  Bijvoorbeeld: Verbetering van het leef- en leerklimaat voor de scholieren, of de verbetering van de politieke statuur van een wethouder, bestuurder, of minister. Wat feitelijk dus niet de goede argumenten zijn.
 • Wanneer zou het gerealiseerd moeten zijn
  Bijvoorbeeld: Voor het invallen van de winter = grootste energiegebruik. Of voor de volgende verkiezingen….
 • Wat houdt het precies in
  Verbetering binnenklimaat, energiebesparingen en educatie voor de scholieren
 • Is het begroot?
 • Is er budget?
  Hoe draagt de overheid bij. Wat zijn de subsidies?
 • Wat brengt het ons, ook financieel
  Het vaststellen van de huidige en de toekomstige situatie en het doen van metingen
  Wat gebruikt de verlichting nu en wat gebruikt het in de nieuwe situatie?
 • Welke afbreukrisico’s nemen we weg met het project
  Een beter leef- en leerklimaat
 • Wat gebeurt er als we het niet doen
  Uit deze laatste vraag blijkt welke financiële gevolgen het heeft. Aan welke risico’s je eventueel bloot gesteld wordt.

De stappen hierboven hebben wellicht nog meer nadere toelichting nodig. Door op de regel te klikken krijgt u die toelichting (onder constructie).

Uit de initialisatiefase zal de bezinning plaatsvinden en de onderbouwing voor het project. Of wel het bestaansrecht!

Definitiefase
Een programma van Eisen en Wensen. De beschrijving van uit te voeren zaken als isolatie, ventilatie, verlichting, zonnepanelen, warmtepompen, zonnecollectoren etc. Rekening houdend met budgetten en subsidies, zoals bijvoorbeeld de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). Beide voor bedrijven.
Na de initialisatie wordt het project vorm gegeven door ons een voorstelling te maken van het eindresultaat. Ook wel visualisatiefase genoemd. Er mag gedroomd worden over de alternatieven. Om uiteindelijk te komen tot een realistisch en uitvoerbaar einddoel. Wellicht moeten er tussendoor een aantal rekensommen gemaakt worden. Dat hoort bij deze fase.

Maar allereerst zullen we ons bezig moeten houden met de:

 • Randvoorwaarden
 • Functionele eisen
 • Operationele eisen
 • Ontwerpbeperkingen

Ontwerpfase
Verder uitwerken en dimensioneren van de voorgaande fase. Hoeveel verlichting. Met welke lichtsterkte. Welke normen zijn van toepassing, zoals de NEN 12464. Op basis waarvan een lichtplan kan worden gemaakt. Waaruit het type armaturen en de specificaties daarvan helder worden.
Wat zijn de investeringen en hoe onderhoud ik de verlichting de komende 10 jaar en wat zijn de kosten daarvan. De “total cost of ownership” (TCO) dus.

Inkoopfase
Met de specificaties voor onder andere de verlichting kunnen we leveranciers en installateurs selecteren. Het bespreken en definiëren van het onderhoud, termijnen en garanties voor de komende 10 jaren.
En natuurlijk ook het beoordelen van alle punten volgens een vast protocol met vooraf gedefinieerde weegfactoren. Op basis waarvan we een besluit kunnen voorleggen.

Realisatiefase
Uitvoering en projectbegeleiding

Oplevering
Feitelijk een kwaliteitscontrole op dat wat is geleverd.

Nazorg
Na enige tijd een afspraak maken voor evaluatie en eventuele puntjes op de i.

©Copyright 2019 - Echtlicht Advies - Onafhankelijk lichtadvies
Call Now Button